آثار: جلال تهرانی

به صدای زمین گوش کن

«به صدای زمین گوش کن» تجربه‌ای کاملاً اجرایی در زمینه‌ی دراماتورژی بوده است. در این متن (انحصاراً برای اجرا) چندین شعر از شاعران معاصر، مفتون امینی، محمدعلی سپانلو، محمدرضا اصلانی، علی باباچاهی و ضیاء موحد، که هریک سبک متفاوتی در شاعری داشته‌اند، گرفته شده و هریک، شعر خود را برای اجرا خوانده و ضبط کرده‌اند. یک داستان کوتاه به نام دیگران و یک نمایشنامه‌ی کوتاه به نام نقره‌ای و مقداری دیالوگ میانی، دیگر مواد مصالحی بوده‌اند که این متن را به نتیجه رسانده‌اند.  

خرید کتاب