Maziar.Tehrani

مازیار تهرانی

طراح استودیو گرافیک مکتب‌تهران

- تئاتر - جلال تهرانی - لاموزیکا سوم - ۱۳۹۸ -
- نشر - جلال تهرانی - پاییز پادشاه -
- کارگاه - درک و دریافت تصویر - زمستان۱۳۹۷ -
- کارگاه - تصویر در تئاتر - ۲آذر۱۳۹۷ -
- نشر - جلال تهرانی - فصل شکار بادبادک‌ها -
- نشر - جلال تهرانی - تک‌سلولی‌ها -
- نشر - جلال تهرانی - به صدای زمین گوش کن -
- نشر - کودک و نوجوان - راز لن‌شن -
- نشر - کودک و نوجوان - زندگی‌های واقعی - گاندی -
- نشر - کودک و نوجوان - زندگی‌های واقعی - شکسپیر -
- نشر - جلال تهرانی - دو دلقک و نصفی -
- نشر - جلال تهرانی - مخزن -
- نشر - جلال تهرانی - مکبث۲۰۰۱ -
- نشر - جلال تهرانی - دراکولا -
- نشر - جلال تهرانی - مهر دوم -
- نشر - جلال تهرانی - نوستالژی -
- تئاتر - جلال تهرانی - دو دلقک و نصفی - ۱۳۹۶ -
- تئاتر - خونین‌زار - سهراب حسینی - ۱۳۹۶ -
- کارگاه - متمرکز - نهم - راهیابی - دوره‌ی اول - تابستان۱۳۹۶ -
- تئاتر - جلال تهرانی - سونات پاییزی - ۱۳۹۶ -

 

مکتب‌تهران درحال‌حاضر نام یک انتشارات رسمی کتاب و یک مؤسسه‌ی فرهنگی هنری‌ست؛ اما مؤسسات این مجموعه؛ بعد از همه‌ی فعالیت‌های فرهنگی و هنری دیگر این گروه ثبت شده است. مکتب‌تهران در نتیجه‌ی همکاری افراد مختلف با تخصص‌های مختلف پدید آمده است.