حضور هنرجوی نسل اول مکتب‌تهران روی صحنه‌ی تماشاخانه‌ی سپند، با طراحی و کارگردانی نمایش «دزدان شماره‌ی چهل‌وسه». زمستان نودوهشت

شاهین صادقیان با نمایش «دزدان شماره‌ی چهل‌وسه» به‌عنوان کارگردان و طراح، به تماشاخانه‌ی سپند می‌آید. شاهین صادقیان از نسل اول هنرجویان دوره‌های جامع آموزشی مکتب‌تهران بوده است.
دزدان شماره‌ی چهل‌وسه از دهم دی هر شب ساعت نوزده روی صحنه می‌رود.

 

مکتب‌تهران درحال‌حاضر نام یک انتشارات رسمی کتاب و یک مؤسسه‌ی فرهنگی هنری‌ست؛ اما مؤسسات این مجموعه؛ بعد از همه‌ی فعالیت‌های فرهنگی و هنری دیگر این گروه ثبت شده است. مکتب‌تهران در نتیجه‌ی همکاری افراد مختلف با تخصص‌های مختلف پدید آمده است.