jalal-tehraniii
IMG_8962

بعد از «دو دلقک و نصفی» این دومین باری‌ست که جلال تهرانی، با هنرجویانش کار می‌کند. «دو دلقک و نصفی» در پاییز و زمستان سال 93 با حضور سارا پهلوانی، فرشاد قاسمی، مصطفی لعلیان و مریم ملک در سالن ناظرزاده‌ی مجموعه‌ی ایرانشهر به صحنه رفت. در آن تئاتر همه‌ی عوامل فنی و پشت صحنه نیز از هنرجویان مکتب تهران بودند. جلال تهرانی این بار دو تن از هنرجویان کارگاه‌های جامع مکتب تهران را برای اجرای «دور دنیا در هشتاد روز» انتخاب کرده است.

این روزها تئاتر «دور دنیا در هشتاد روز» با حضور حمیدرضا بداغی و شاهین صادقیان مراحل پایانی تمرین را طی می‌کند. این تئاتر قرار است بعد از اختتامیه‌ی هفتمین همایش مکتب تهران اجرای عمومی خود را شروع کند.