نتایج 1 تا 3 از کل 3 نتیجه

آواز دیوها

قیمت: 35000 تومان

جرم داریم تا جرم

قیمت: 12000 تومان

شاگرد جادوگر

قیمت: 35000 تومان

 

مکتب‌تهران درحال‌حاضر نام یک انتشارات رسمی کتاب و یک مؤسسه‌ی فرهنگی هنری‌ست؛ اما مؤسسات این مجموعه؛ بعد از همه‌ی فعالیت‌های فرهنگی و هنری دیگر این گروه ثبت شده است. مکتب‌تهران در نتیجه‌ی همکاری افراد مختلف با تخصص‌های مختلف پدید آمده است.