گروهی از نسل دوم هنرجویان مکتب‌تهران، روی صحنه‌ی تماشاخانه‌ی سپند، با کار «خانم آوازخوان کله طاس»

حمیدرضا مرادی با نمایش «خانم آوازخوان کله طاس» به‌عنوان کارگردان به تماشاخانه‌ی سپند می‌آید. مرادی از نسل دوم هنرجویان دوره‌های آموزشی مکتب‌تهران بوده است.
هم‌چنین گروهی دیگر از هنرجویان نسل دو مکتب‌تهران او را در اجرای این نمایش همراهی می‌کنند: گلناز گرجی‌پور، پگاه نوربخش، عباس نورمحمدی، به‌عنوان بازیگر
نسترن علیمردانی، به‌عنوان یکی از دستیاران کارگردان - هانیه دلدار، منشی صحنه و نرگس کیومرثی، روشنک کرمی، فاطمه رضایی به‌عنوان دستیاران صحنه.
خانم آوازخوان کله طاس از هشتم دی هر شب ساعت هفده‌وپانزده روی صحنه می‌آید.

 

مکتب‌تهران درحال‌حاضر نام یک انتشارات رسمی کتاب و یک مؤسسه‌ی فرهنگی هنری‌ست؛ اما مؤسسات این مجموعه؛ بعد از همه‌ی فعالیت‌های فرهنگی و هنری دیگر این گروه ثبت شده است. مکتب‌تهران در نتیجه‌ی همکاری افراد مختلف با تخصص‌های مختلف پدید آمده است.